מיצוי זכויות רפואיות

   

פנה/י אלינו עוד היום למידע נוסף וייעוץ חינם:

מיצוי זכויות רפואיות

רוב האנשים אינם יודעים מה הזכויות הרפואיות המגיעות להם. כאשר מדובר בשיקום רפואי או בשירותי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק או קלינאית תקשורת, קל מאוד ללכת לאיבוד בסבך הביורוקרטי. זו הסיבה לכך שבית צבר מעמיד לרשות המטופלים ובני משפחתם עובדים סוציאליים, המדריכים אותם ומסייעים להם במיצוי זכויותיהם, הן אלו המוקנות להם בתוקף סל הבריאות והחוק והן אלו המוקנות להם במסגרת ביטוחים פרטיים.

הביטוח הלאומי

שעות סיעוד – הביטוח הלאומי מעניק זכויות סיעוד בתוקף חוק. חוק הסיעוד מקנה זכאות לסיוע מהמדינה בהעסקת מטפל/ת סיעודי/ת לצורך ביצוע פעולות יומיומיות (ADL- Activities of Daily Living) או להשגחה בבית. הסיוע ניתן לאנשים מעל גיל הפרישה שאובחנו כמי שעומדים בתנאי הזכאות.

מיצוי הזכויות נעשה באמצעות הגשת טופס תביעה לביטוח הלאומי בצירוף מסמכים רפואיים המצביעים על צרכי הסיעוד של המטופל. למסמכים אלו צריך לצרף גם דיווח על ההכנסה הזוגית בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.

את טופס התביעה ניתן להגיש ישירות בסניף הקרוב של המוסד לביטוח לאומי, או לשלוח באמצעות הדואר, הפקס או האימייל. לאחר הגשת הניירת יגיע בוחן מטעם המוסד לביטוח הלאומי ויבצע למטופל הערכת תלות.

כשבועיים לאחר מכן, תתקבל הודעה בכתב על תחילת הזכאות למתן השירותים.

טרום סיעוד – במקרה הצורך ניתן לקבל ללא עלות כספית, עד לסיום הטיפול בתביעה, שירותי טרום סיעוד מטעם חברות הסיעוד השונות.

שעות הטיפול שעבורן יתקבל הסיוע הכספי מהביטוח הלאומי נקבעות בהתאם למצב התפקודי של המטופל/ת ועל פי מבחן ההכנסה.

קיימות מספר רמות של סיוע, כאשר ממעל לרמה של 4.5 נקודות ניתן לבקש רישיון קבוע לעובד זר.

לקריאה בהרחבה >>

החמרת שעות – ניתן להגיש בקשה להגדלת הזכאות במידה וחלה החמרה במצב התפקודי של מקבל הקצבה.

לקריאה בהרחבה >>

שר”ם – שירותים מיוחדים – לקצבה זו זכאים מטופלים הזקוקים לטיפול סיעודי בגין קשיים תפקודיים ניכרים בפעולות היום-יום, כגון: התלבשות, אכילה, רחצה, התניידות ושליטה על הסוגרים, אך טרם הגיעו לגיל פרישה.

לקריאה בהרחבה >>

קצבת נכות – קצבת נכות משולמת לכל אדם מעל גיל 18 שטרם הגיע לגיל פרישה ובידיו הערכה רפואית כי עקב נכותו אינו  מסוגל לעבוד או שכושר השתכרותו נפגע.

לקריאה בהרחבה >> 

ניידות – גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות למי שבגין מחלה או לקות אחרת אינו יכול להתנייד על הרגליים. תנאי הזכאות במקרה זה, שונים מאדם לאדם (מגיל 18 עד גיל זקנה). את אחוזי המוגבלות בניידות קובעת ועדה רפואית של משרד הבריאות. 

לקריאה בהרחבה >>

העסקת עובד זר

משרד הפנים – הוצאת רשיון לעובד זר – מטופלים השוהים בבית וזקוקים למטפל סיעודי, זכאים לקבל היתר ממשרד הפנים להעסקת עובד זר. הליך קבלת היתר להעסקת עובד זר מורכב מ-3 שלבים: קבלת היתר מרשות האוכלוסין במשרד הפנים, גיוס העובד הזר וקבלת אשרת עבודה (ויזה) עבורו.

במימון שכר העובד הזר נושאים 2 גורמים: המטופל ו/או משפחתו והביטוח הלאומי.

להורדת טופס בקשה להעסקת עובד זר

זכויות ניצולי שואה

הקרן לניצולי שואה (במימון המדינה) – ניצולי שואה נהנים מזכויות נוספות מעבר לזכאות הרגילה לגימלת סיעוד הניתנת ע”י הביטוח הלאומי:

סיעוד קצר מועד – עד לחודשיים לאחר שחרורו מבית החולים בעקבות אשפוז עומדת למטופל זכאות לקבלת 50 שעות סיעוד שיסייעו לו להמתיק את החזרה הביתה. הטבה זו ניתנת למי שטרם ניצל את זכאותו לפי חוק סיעוד וניתן להשתמש בה עד 3 פעמים בשנה.

לקריאה בהרחבה >> 

תוספת שעות – ניצולי שואה שמקבלים 150% או 168% (כלומר 16+6  או 18+9  שעות סיעוד שבועיות), זכאים לקבל תוספת של 9  שעות סיעוד שבועיות מהקרן לרווחת נפגעי השואה.

לקריאה בהרחבה >>

חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים